De Maalbeekvallei

Wil u uw bezoekje aan De Kwekerij combineren met een prachtige wandel- of fietstocht? Naast De Kwekerij stroomt de Maalbeek en markeert ook het begin van de Maalbeekvallei. De Maalbeekvallei staat bekend om zijn prachtige wandel- en fietsroutes.

Maalbeekwandeling

(bron: www.grimbergen.be)

De Maalbeekwandeling (Afstand 3 km) vertrekt net zoals de Prinsenwandeling op het Kerkplein. We verlaten het plein langs de Abdijstraat. Wie een kijkje wil nemen op de achterkant van de abdij moet maar even de oude abdijpoort binnenlopen. Deze dateert van 1767 en in een nis ervan staat het beeld van Onze-lieve-vrouw van Grimbergen. Wat verder bevindt zich het “Fenikshof” en het Abdijbiermuseum. In een gedeelte ervan is de volkssterrenwacht “Mira” ondergebracht. Op het dak ziet men trouwens verschillende waarnemingsinstrumenten staan. We steken de Wolvertemsesteenweg over en volgen de Kloosterdam, een pad langsheen de Maalbeek. Deze weg damde vroeger de abdijvijvers af. Na een 200-tal meter komen we aan de Liermolen. In deze molen vindt u een afdeling van het MOT (Museum voor de Oudere Technieken). Tussen molen en schuur loopt het pad verder langs de Maalbeek en brengt ons naar de Charleroyhoeve. De benaming van deze voormalige abdijhoeve verwijst naar Karel II, in de 17de eeuw koning van Spanje. Deze hoeve, waarin nu onder andere het vredegerecht en een filiaal van de gemeentelijke bibliotheek is gevestigd, is nog gedeeltelijk omringd door een gracht. Zeer fraai is de inrijpoort van 1741 met zandstenen omlijsting. We wandelen weer verder langs de Maalbeek, afgeboord met knotwilgen, een zeer typische begroeiing in vochtige valleien. Op vele plaatsen verdwijnen deze knotwilgen, wat in Grimbergen gelukkig nog niet het geval is. Op het einde van het pad komen we aan een ander schilderachtig hoekje, de Tommenmolen. Aan de Tommenmolen steken we een bruggetje over, volgen rechts de Tommenmolenstraat, dan links de Wezenhaag, een aarden weg. Wat verder rechts hebben we zicht op de Poddegemhoeve, waarvan de oorsprong teruggaat tot een 5de-eeuws Frankisch domein. Op het einde van de weg bevindt zich het Lintbos en het vliegveld van Grimbergen, aangelegd in 1939 en thans gebruikt door sportvliegers. Via de Liermolen wandelen we de Vorststraat in die naar het domein van Overschie leidt, ook wel “de Vorst” genoemd. Het huidige kasteel werd gebouwd in 1904 naar een plan van architect Flanneau. We wandelen links door de Steenpoeldreef en via de Keienberglaan keren we terug naar het Kerkplein.

 

Het Lintbos

Het vliegveld van Grimbergen werd nog voor de tweede wereldoorlog aangelegd en tijdens de bezetting door de Luftwaffe verder uitgebreid. Tegenwoordig wordt er nog één derde van de oorspronkelijke oppervlakte als recreatief vliegveld gebruikt. Op het andere, grootste, deel werd een bos aangelegd. Het Lintbos. Meer informatie: https://www.natuurenbos.be/lintbos